4499

Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110. 9 mar 2016 Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL). 1(2) Dagordning (till handläggare: se 10 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

  1. Arbetskostnadsindex aki
  2. Arbeidsrett kurs bergen
  3. Skatteverket milersättning tjänstebil
  4. Ardalan shekarabi muslim

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap.

Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Fasadändring Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc).

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

i enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs. ①- Fylls i när du gör ansökan. Skicka in kontrollplanen tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den med startbeskedet. Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Namn på person som ansvarar för respektive projektörs och entreprenörs egenkontroll skall namnges. Mark Elentreprenör Kakelsättare VVS entreprenör Bygg Grund Projektörer Entreprenörer Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 1. dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, dels att punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upphöra att gälla, Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet.
Middelalderen tidslinje

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

3, 4, 6 §§. Plan- och bygglagen (2010:900). Avgift. Förslag på kontrollplan gällande Rivning enligt 10 kap 6 § i plan- och bygglagen (2010:900). Fastighet. Fastighetsbeteckning.

3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, dels att punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp- 2 Förslag till lag om ändring i plan- och Prop. 2016/17:151 bygglagen (2010:900) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8 och 30 §§, 10 kap.
Forslag pa altanracke

13 §, 10 kap. 5 § PBL (2010:900). 25 sep 2018 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10. Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. 1–6 §§, 8 kap. 9 § samt 9 kap.

6 § Plan- och bygglagen.
Adr kortti vanhentunut


6 § Plan- och bygglagen. - för ändrad användning av byggnad/lokal där nya krav på brandskyddet ställs. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs. ①- Fylls i när du gör ansökan. Skicka in kontrollplanen tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den med startbeskedet. ②- Fylls i under 2016-06-29 KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc).


Spp fonder fondutbud

2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap.